Address: 6th Floor Master Building, 41-43 Tran Cao Van, Ward 6, District 3,Ho Chi Minh CityHead Office

Address: 6th Floor Master Building, 41-43 Tran Cao Van, Ward 6, District 3,Ho Chi Minh City
Phone: 0971 21 22 23
E-mail: info@nhatviet.net.vn

Transaction Office

Địa chỉ: Số 7, Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

No.1 warehouse

Address: No.7, Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

No.2 warehouse

Address: Lô O2, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

No.3 warehouse

Address: Số 8, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

No.4 warehouse

Địa chỉ: Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

No.5 warehouse

Address: Đường K1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM