Chương Trình Vinh Danh Tinh Thần Nhatviet Logistics

Tinh thần chung sức chung lòng, thành công sẽ đến!

Công ty triển khai chương trình “VINH DANH TINH THẦN LAO ĐỘNG NHATVIET LOGISTICS”

Sức mạnh của sự đoàn kết!
Làm – chơi – sáng tạo!
NhatViet Logistics – Làm hết sức – chơi hết mình!

☘️TIÊU CHÍ ĐỀ XUẤT/ỨNG CỬ:

+ CBNV luôn có tinh thần tích cực lao động, năng nổ trong các hoạt động của Công ty.

+ CBNV có thái độ làm việc tốt, luôn biết lắng nghe, sửa lỗi và chăm chỉ làm việc.

+ CBNV dù chưa đạt được kết quả tốt nhưng luôn kiên trì, sửa đổi cách thức làm việc và ngày càng tiến bộ.

+ CBNV có kết quả làm việc tốt, nổi bật.

+ CBNV có những ý tưởng, đề xuất tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty

+ CBNV có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan.

+ Tiêu chí khác: Theo sự đánh giá, nhìn nhận của mỗi Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho.

☘️QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH:

1. Mỗi Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho tự đề xuất tối đa 1 CBNV đáp ứng được 1 trong các tiêu chí của Chương trình. Hoặc theo tiêu chí của Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho đặt ra. Sau đó điền vào Form đề xuất.

2. Mỗi Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho viết bài chia sẻ về những đánh giá, nhìn nhận của mình về CBNV được đề xuất.

*LƯU Ý:

– Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho có quyền tự ứng cử. Kèm theo bài chia sẻ đánh giá, nhìn nhận về bản thân.

– Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho chỉ được đề xuất nhân viên trong bộ phận của mình.

– Đơn đề xuất hợp lệ khi phải đính kèm bài viết chia sẻ về những đánh giá, nhìn nhận của mình về CBNV được đề xuất

– Chương trình không mang tính bắt buộc. Trường hợp không có nhân viên đáp ứng đủ tiêu chí chương trình hoặc tiêu chí của trưởng bộ phận đặt ra thì có thể không gửi đề xuất.

☘️CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ/ĐỀ XUẤT:

Trưởng phòng/Trưởng Bộ phận/Trưởng kho gửi Form đăng ký/đề xuất + Bài chia sẻ về mail: marketing@nhatviet.net.vn

☘️THỜI GIAN ( nhận đơn đề xuất + Bài chia sẻ):

Từ ngày 17/04/2020 đến hết 17h00’, ngày 27/04/2020.

😍😍ĐÂY LÀ DỊP ĐỂ CÔNG TY, TRƯỞNG BỘ PHẬN GỬI LỜI TRI ÂN CHÂN THÀNH ĐẾN NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN!

BTC mong chờ những cái tên được xướng lên với sự ký gửi niềm tin về “TINH THẦN LAO ĐỘNG CỦA NHATVIET LOGISTICS“!

Marketing – NhatViet Logistics 

    HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI