Khu vực Thuê kho

Các dịch vụ

  • Là hình thức chia sẻ không gian kho theo nhu cầu của khách hàng và theo từng nhóm hàng hóa.
  • Nhatviet Logistics sẽ quản lí toàn bộ hàng hóa, quản lí xuất nhập…
  • Diện tích thuê linh động từ 50m2, 100m2, 150m2, 200m2, 300m2, 400m2, 500m2, 1000m2
  • Giá thuê kho từ 107k/m2

  • Khách hàng sẽ được Nhatviet Logistics bàn giao một kho riêng để lưu trữ hàng hóa, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật.
  • Diện tích tối thiểu từ 1000m2.

Dịch vụ này đang triển khai

Tóm tắt nội dung