CONTACT US

cskh 1

CONTACT FORM

No. 23 Lot N, Road DT 743, Song Than 2 Industrial Park, Di An, Binh Duong
kinhdoanh@nhatviet.net.vn

14th floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3, City. Ho Chi Minh City
kinhdoanh@nhatviet.net.vn

30 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi
kinhdoanh@nhatviet.net.vn

Nhatviet Logistics có làm bạn hài lòng?