Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng Tại Bình Dương An Ninh Cao, Giá Tốt - Cho thuê kho bãi Bình Dương

Cho thuê kho Nhatviet DTL – KCN Sóng Thần 2, Bình Dương

Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng Tại Bình Dương An Ninh Cao, Giá Tốt - Cho thuê kho bãi Bình Dương

Cho thuê kho Nhatviet LH – KCN Sóng Thần 1, Bình Dương

Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng Tại Bình Dương An Ninh Cao, Giá Tốt - Cho thuê kho bãi Bình Dương

Cho thuê kho Nhatviet MK – KCN Sóng Thần 2, Bình Dương

Cho Thuê Kho Bãi, Nhà Xưởng Tại TP.HCM Giá Rẻ, Tiết Kiệm

Cho thuê kho Nhatviet SG9 – Kho Đông Tây KCN Cát Lái

Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng Tại Bình Dương An Ninh Cao, Giá Tốt - Cho thuê kho bãi Bình Dương

Cho thuê kho Nhatviet TN – Kho Thống Nhất, Bình Dương