Lãnh đạo công ty Nhất Việt – trưởng ban tổ chức Caravan trao tặng thư viện cho các trường học tại Quảng Ngãi.

Đại diện lãnh đạo hai trường và Trưởng Ban tổ chức Caravan Thư viện 2030 lần thứ 8 ký nhận biên bản cam kết và bàn giao thư viện 2030

 

Trả lời